www.POMPIBG.com - Помпи - Индустриални, транспортни, трансферни, ...
home
zaopwpompidrugidownl
за нас
     

          


•  Центробежни помпи
•  Ламелни помпи
•  Перисталтични помпи
•  Ексцентрикови помпи
•  Винтови компресори
•  Ламелни компресори
•  Компресори за LPG


•  Трансферни помпи
•  Индустриални помпи
•  Трансферни помпи с брояч
•  Варелни помпи


•  Компенсатори
•  Разходомери
•  Маркучи
•  Петролни бази
•  Бензиностанции
•  Бензиновози
•  Газовози
•  Циментовози
•  Брашновози

ЛАМЕЛНИ ПОМПИ

 

Едни от най-разпространените помпи. При въртеливо движение задвиждани от центробежните сили ламелите излизат от местата си и изтласкват флуида. Широко използване са при транспортиране на горива и LPG.
Работят при висок вискозитет на флуида.
Предлагат се с различни материали и уплътнения в зависимост от флуида. Ремонтнопригодни са и лесни за паддръжка. Имат опция за подгряване

ProVane

Motor Speed Pumps специално проектирани за приложения, където се търси експедитивност, изпълнителност и стойност на продукта.

 
GX

Разработен за чисти и не разяждащи индустриални течности и петролни продукти.

 
X

Разработен за чисти и не разяждащи индустриални течности и петролни продукти.

 
HXL

Проектирана за трансфер на високи обеми не разяждащи течни продукти от слаби солвенти до тежки масла и меласи .

 
ML

Идеална за работа при всякакъв тип течни индустриални продукти от слаби несмазочни солвенти до високо вискозитетни течности или абразивни суспенсии.

 
SMVP

Blackmer е комбинирала нашия доказан дизайн на плъзгащи се ламели с магнитния куплунг без уплътнения, за да достигне нарастващата нужда от нулев валов теч при работа със скъпи, опасни или тежки за уплътненията флуиди.

 
P-Series

Предназначена за чисти и не разяждащи индустриални течности и петролни продукти.

 
NP

Blackmer NP са специално проектирани, за да предложат максимална гъвкавост на работа с широка гама от не разяждащи течни продукти.

 
SNP

Blackmer SNP са правилното решение за работа с разнообразни разяждащи или каустикови флуиди.

 
XL

Проектирани за употреба в рафинерии, заводи за смазочни масла и общата индустрия при преработка на продукта, пълнене и трансфер.

 
XLW

Проектирана за работа с течности съдържащи суспенсивни абразивни частици, като окисните производни, мастила, бои и добавки.

 
TX

Транспортна помпа за чисти, смазочни и петролни продукти.

 
TXV

Представлява транспортна помпа подходяща за работа при висока температура и силно вискозитетни продукти.

 
ATX

Лека по тегло алуминиева транспортна помпа подходяща за широка гама от приложения за леки флуиди.

 
STX3

Много подходяща за товарене и разтоварване на разяждащи и не-разяждажи флуиди.

 
TransMax

Транспортна помпа поддържаща широка гама от флуиди. Подходяща за товорене и разтоварване.

 
LGL

Проектирана за максимална сигурност на работа при най-тежките услови.

 
SGL

Дава висока ефикасност на работа и е изпитана при различни условия от ниска температура до високо налягане.

 
CRL

Най-издържливата помпа с възможност за работа при високо налягане на течността и работа с въглероден диоксид CO2 .

 
CC8